دلایل اثبات خدا از نظر علمی

اساساً هر چیزی که در دنیا میبینید از انرژی ساخته شده . هر ماده ای که فکرش را کنید از انرژی ساخته شده و انرژی هرگز پایان نمیپذیرد و تنها از شکلی به شکل دیگری تغییر میکند .
چیزی که قوانین فیزیکی را معین میکند ، نوع موادی هستند که به واسته ترکیباتشان عکس العمل های مختلفی از خود نشان میدهند . وقتی یک سری از سلسله ترکیبات بار ها و بار ها در جهان تکرار میشوند ، میتوانند قوانین ثابتی را ایجاد کنند و چون جهانی که ما در آن زندگی میکنیم ، از یک سلسله حرکت ترکیبی ثابتی در ابعاد تریلیون ها سال نوری تبعیت میکند ، قوانین فیزیکی در جهان ما که تا کنون کشف کرده ایم ، ثابت مانده اند .
با این حال به استناد همین قوانین ، سفر در زمان و کار های عجیبی مثل انتقال از طریق کرم چاله امکان پذیر است . در حال حاظر فقط ماده سیاه است که هنوز ماهیت آن کشف نشده است .
میتوانید فکرش را بکنید که وقتی دانشمندی به ترکیب جدید و مؤثری از مواد دست پیدا میکند با این که همچنان از همان قوانین فیزیکی تبعیت کرده اما به استناد قانون تبدیل انرژی ها به یکدیگر ، میتواند قوانین فیزیکی جدیدی را ایجاد کند و دنیا را محول سازد . این همان چیزی است که گذشتگان آن را جادو مینامند .
در حقیقت علم همان جادو است و دانشمند همان جادوگر است .

با این مقدمه میتوانیم درک کنیم که فیزیک و دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم تنها از یک سلسله مراتب که تیلیارد ها پیش به واسطه انفجار بزرگ ایجاد شده است .
میتوان به این درک رسید که اگر سلسله ترکیبات و حرکات و انفجار های دیگری وجود داشته باشد ، میتواند دنیا ها و قوانین فیزیکی دیگری را هم در آنها دید .

اما چه میشود اگر بفهمیم همه این ها توسط دانشمند بسیار برزرگ تری ایجاد شده باشد ؟ چه میشود اگر بفهمیم خود ما هم ربات های بیولوژیکی فوق پیشرفته هستیم ؟

همانطور میتوانیم درک درستی از خدا داشته باشیم ؟
میتوانیم از روش سلسله مراتبی استفاده کنیم و من با دو مثال ساده میتوانم به صورت کاملاً علمی وجود خداوند را به شما اثبات کنم .
اول از همه باید به این درک برسید که همه ما و هر چیزی که در دنیا وجود دارد بخشی از انرژی هستیم . از آنجا که خداوند انرژی مطلق و هوشمند است ، تمامی جهان های هستی بخشی از خداوند است . حتی سلول های بدن خود ما . به همین دلیل خداوند از رگ گردن به شما نزدیک تر است .
سلسله مراتب را میتوان این گونه توضیح داد . همه چیز در حال گردش به دور انرژی است . از میکرو اتم ها که به دور انرژی یکدیگر گردش دارند تا سیارات که به دور خورشید میچرخد و خورشید که به دور کهکشان میچرخد . حتی خود کهکشان ها هم به دور نیروی عظیم دیگری میچرخند . این مثال به وضوع سلسله مراتب را نشان میدهد .
خداوند ما را خلق میکند و ما هوش کامپیوتری را خلق میکنیم و این هم سلسله ای دیگر است که نسبت ما به خداوند را میتواند نشان دهد .
گوشی هوشمند شما هیچ گاه وجود شما را درک نخواهد کرد ولی شما با گوشی هوشمند خود رابطه ای دوستانه دارید . آنچنان که نمیتوانید از گوشی هوشمند خود لحظه ای غافل شوید .
خداوند هم لحظه ای از ما غافل نیست و رابطه اش از آن چه که انسان درک نمیکند ، صمیمی تر و دوستانه تر است .
چطور انتظار دارید خداوند را به صورت مستقیم ببینید وقتی گوشی هوشمند و کامپیوتر شما قابلیت اتصال مستقیم به برق را ندارد ؟ در رابطه شما با گوشی هوشمندتان و خداوند با شما ، واسطه هایی وجود دارد که اگر توان درکش را داشته باشید ، میتوانید خدا را حس کنید .
ما نمیتوانیم خدا را ببینیم اما به واسطه آن چه که در جهان به صورت نشانه برای ما قرار داده میتوان خدا را حس کرد .
از آنجا که همه چیز از انرژی به وجود آمده و انرژی بخشی از خداوند است ، پس شما میتوانید وقتی با دیدن هر ذره از این جهان خدا را ببینید . اما درک این که کل وجود خداوند چه شکل و شمایلی دارد ، به چشمانی حداقل به اندازه یکی از تمامی جهان ها نیاز دارد . پس خداوند به قدری بزرگ است که نمیتوان کل خداوند را یکجا دید . تنها راه برای دیدن خداوند درک وجود انرژی در جهان هستی است .
شاید بپرسید رابطه انسان با خداوند چگونه است و چگونه انسان با خداوند ارتباط برقرار میکند ! یک مثال ساده میتواند شما را در چگونگی رابطه انسان با خداوند یاری دهد .
گوشی هوشمند شما قدرت درک تصویر شما به عنوان یک هوش مصنوعی تمام عیار را ندارد اما اگر باطری آن ضعیف شود ، با پخش صدای اخطار شما را آگاه میکند که به کمک نیاز دارد . به عبارت دیگر گوشی هوشمند شما نیازمند شماست و از شما یاری میخواهد تا خاموش نشود .
شما مستقیماً برق را به سوکت های گوشی وصل نمیکنید چون این کار باعث میشود گوشی شما بسوزد . پس به واسطه یک دستگاه دیگر به آن انرژی میرسانید و به گوشی کمک میکنید تا همچنان روشن بماند تا زمانی که شما خودتون گوشی را برای همیشه خاموش کنید .
خداوند به واسطه انسان های دیگر به سایر کسانی که کمک میخواهند کمک میکند . خداوند مستقیماً از کسی نمیخواهد به دیگری کمک کند ، بلکه با پیشبینی و ترکیبی از حوادث و محاسبات فوق پیشرفته که کاملاً علمی ثابت شده است ، باعث میشود تا به فرد مورد نظر کمک برسد .

مثالی میزنیم در مورد کسانی که از سمت خداوند رانده شده اند . افرادی هستند که تنها هدفشان جمع کردن مال دنیاست و بی رحمانه حقوق دیگران را زیر پا میگذارند . این افراد سیری ناپذیرند و دائما در حال حقه زدن و کلاه برداری هستند . به گفته کتاب های مذهبی خداوند به این افراد در دنیا هر چه میخواهند میدهد و در دنیا کاملاً تأمین میشوند . اما این افراد هیچ آخرتی ندارند .
تصور کنید که شما طول مدت ۲۰ سال هر سال ۱ گوشی جدید میخرید . بعضی از گوشی های قبلی را خاموش میکنید اما آنها کاملاً سالم هستند و فقط خاموش شده اند .
بعضی دیگر پس از آن یک سال خاموش نمیشوند ولی خراب شده اند و دائماً به باطری نیاز دارند . آنها مشکل انرژی دارند . یعنی تنها راه روشن نگه داشتن آنها اتصال دائم آنها به برق است . این گوشی ها برای روشن ماندن به انرژی بیش از آن چه که به آنها اختصاص یافته نیاز دارند . این گوشی ها روزی کاملاً خاموش میشوند و دیگر روشن نخواهند شد . چرا که قطعات و باطری آنها از شدت انرژی وارد شده نابود شده است .
خاموش شدن گوشی ها مانند مرگ انسان است . انسان ها میمیرند . این که انسان ها سالم بمیرند و یا با مشکلات اخلاقی بمیرند در آینده آنها تأثیر دارد .
گوشی هایی که دیگر هیچ گاه روشن نمیشوند و خراب شده اند دور ریخته میشوند اما گوشی هایی که تنها از رده خارج شده اند ، همچنان روشن میشوند و میتوان دوباره هم در آینده حتی شده به اندازه یک تماس ساده از آن ها استفاده کرد . پس دور ریخته نمیشوند و حتی اگر استفاده هم نشوند ، به موزه های لوکس میروند و به خوبی نگهداری میشوند . مانند مقایسه گوشی های بی نام و نشان چینی و گوشی نوکیای اصل فنلاند ۱۱۰۰
به گفته کتاب های مذهبی انسان هایی که به حق خود قانع هستند و برای زندگی به نحو صحیح تلاش میکنند ، جایشان در موزه های لوکس بهشت است . اما انسان هایی که دائماً برای داشتن مال بیشتری از دنیا حق دیگران را میخورند ، جایگاهی جز جهنم ندارند .

اگر بخواهیم دقیق تر به قضیه نگاه کنیم ، خداوند همه نشانه ها را برای ما قرار داده تا به او ایمان بیاوریم . وجود خدا آنقدر نزدیک و دقیق است که نیازی با اثبات ندارد . اما نشانه ها برای کسانی است که نمیتوانند حقیقت را ببینند و تنها به آنچه که در زاویه دید چشمانشان محدود است اکتفا میکنند . حتی مدعی میشوند آن چرا که میتوان دید باید باور کرد اما باورشان نمیشود که دید خودشان نیز محدود است . از این افراد بپرسید اگر میتوانستید جهان هستی را یکجا ببینید آنگاه چه چیزی را باور میکردید ؟ آیا دیگر موقعیت مالی شما ارزشی داشت ؟ آیا به عنوان فردی ثروتمند میتوانستید زندگی غنی را در دنیا های دیگر با فیزیک های متفاوت تضمین کنید ؟ یا اصلاً میتوانید با ثروتتان جلوی مرگ را بگیرید ؟
🙂

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “دلایل اثبات خدا از نظر علمی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صفحه اینستاگرام پرشن ایکسترا

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.