برچسب خورده: زندگی

دنیا هیچ وقت اون چیزی نبوده که در تلوزیون و رسانه ها دیده میشه. اساس رسانه ها برای دور کردن ذهن شما از واقعیت و جهت دادن و تفکرات شماست. همانطور که تاریخ دیرینه … ادامه مطلب

ما را دنبال کنید